Hovedøya Kunstsals første utstilling var sommeren 2018 med tittelen Utsikt Innenfra.

Pressemelding fra utstillingen: Utsikt Innenfra tar utgangspunkt i Hovedøyas særegne plassering tilbaketrukket fra, men samtidig i front av Oslo.
I flere av arbeidene som presenteres i årets utstilling vises denne vekslingen mellom å befinne seg på innsiden av noe, men samtidig på avstand.
Arbeidene pendler mellom å betrakte naturen og byen, mellom å være den som beskytter eller blir beskyttet, bli betraktet eller betrakte.

Kunstnerne som deltok på utstillingen var Geir Tokle, Janicke Schønning, Bente Louise Aas, Ingrid Aarset og Inger Johanne Rasmussen.

Østveggen i Kunstsalen. Geri Tokle keramikk, Janicke Schønning maleri. Foto: Ingrid Aarvik Berge
Janicke Schønning maleri, Inger Johanne Rasmussen, tekstilintarsia. Foto: Ingrid Aarvik Berge
Vestveggen i Kunstsalen. Ingrid Aarseth tekstil. Foto: Ingrid Aarvik Berge
Vestveggen i Kunstsalen. Bente Louise Aas maleri, Inger Johanne Rasmussen tekstil. Foto: Ingrid Aarvik Berge
Bunnen av kunstsalen, Inger Johanne Rasmussen tekstil, Geir Tokle keramikk. Foto: Ingrid Aarvik Berge
«Ramme» av Inger Johanne Rasmusen, tekstilintarsia, «Formler 1 & 2» av Ingrid Aarseth, laserskåret seilduk. Foto: Ingrid Aarvik Berge
Midtgangen i Kunstsalen. Janicke Schønning, maleri. Bente Louise Aas, maleri. Inger Johanne Rasmussen, tekstil. Ingrid Aarseth, tekstil. Foto: Ingrid Aarvik Berge
Vestveggen i Kunstsalen med Janicke Schønnings malerier. Foto: Janicke Schønning.
Geir Tokle keramikk, «Ramme» av Inger Johanne Rasmussen, tekstilintarsia. Foto: Ingrid Aarvik Berge
Geir Tokle, keramikk. Foto: Ingrid Aarvik Berge
«Jernteppe» Ingrid Aarseth, laserskåret seilduk. Foto: Ingrid Aarvik Berge
«Noe» tekstilintarsia av Inger Johanne Rasmussen. Foto: Ingrid Aarvik Berge
Vestveggen i Kunstsalen med Janicke Schønnings malerier. Foto: Ingrid Aarvik Berge
Geir Tokle keramikk, «Ramme» av Inger Johanne Rasmussen, tekstilintarsia. Foto: Ingrid Aarvik Berge
«Rød Bronzino» Ingrid Aarseth. Laserskåret seilduk. Foto: Janicke Schønning
Detalj «Rød Bronzino» Ingrid Aarseth. Laserskåret seilduk. Foto: Ingrid Aarvik Berge
En til en/One to one. Jannicke Schønning. Gouache på papir. Foto: Janicke Schønning
Det finnes en tid for a/There is a time forerything. Janicke Schønning. Gouache og regn på papir. Foto: Janicke Schønning
«Byggeplass» Bente Louise Aas. Olje på plate. Foto: Bente Louise Aas
«Trist Bilde» Bente Louise Aas. Olje på plate. Foto: Bente Louise Aas

2018: UTSIKT INNENFRA