Newer    Older
  • Newer

    web-Pleddveggblomstgronn-elv.jpg

    Bunnen av kunstsalen, Inger Johanne Rasmussen tekstil, Geir Tokle keramikk. Foto: Ingrid Aarvik Berge

    Older