Velkommen! «Kosmos, det virkelig store, kan ikke uttrykkes. Det rommer altfor mye. – men variasjoner over en mindre del, kan si noe om størrelsen av det hele.» Røise og Fløysvik har forskjellige innfallsvinkler til maleriet med sine mikro- og makrokosmiske motivkretser. Røise skildrer naturen i et stofflig, poetisk og ekspressivt billedspråk. Fløysvik har en mer analytisk arbeidsprosess hvor motivene relaterer til teknologi, biologi og atmosfæriske forhold. Rosèn, med sine skulpturer, bringer menneskets streben med den grunnleggende eksistensielle problematikken inn i utstillingen.

Ole Rosén Uten tittel, Bronse 2019

Espen Røyse. Nr 118, 45,5 x 41,5 cm. Eggoljetempera på lerret. 2019

Jan Trygve Fløysvik. «Sun rays III». olje/akryl på lerret. 2020

2020: Tre kunstnere fra øya viser utstillingen «KOSMOS»