Ny utstilling
med Nils Olav Bøe
åpner 10.august.

Nils Olav Bøe  

”Sonate”

Pressemelding:

Nils Olav Bøe, Sonate, Hovedøya Kunstsal 

“Nils Olav Bøes seineste arbeider er fortsettelsen av en lengre fordypning i det fotografiske bildet, dets både synlige og mer skjulte mening. Fotografiene og filmene han viser i Sonate, er undersøkelser av forholdet mellom tid og motiv, så vel som en refleksjon over «høy» og «lav» teknologi, og over realisme og forestilling. De er tvetydige motiver som antyder både dystopiske og utopiske scenarier. Utstillingens sentrale arbeid, og det som svarer mest direkte til utstillingstittelen, er imidlertid et lydverk. Sonate #3 i Fiss består av fire gamle orgelpiper i tre, lagt ut i geometrisk orden over gulvet. Hver av pipene er koblet til en elektronisk styrt vindmaskin som blåser lyd i pipene etter et enkelt partitur i fire toneleier, spilt i loop, med noen minutters pause mellom avspillingene. Lyden er på samme tid påtrengende og lavmælt tilbakeholdt; dyster og samtidig suggestivt inviterende og fantasieggende, som en rytmisk tåkelur over skipsleden inn til byen”.

Uttdrag fra katalog tekst av Arve Rød

Utstillingen består av film projeksjoner, lydverk, fotografi og maleri i et gallerirom på ca550 m2.

10 aug. – 8 sep. 2024  Hovedøya Kunstsal.

https://www.nilsolavboe.com

8.JUNI – 7.JULI 2024

MALT I OSLO 

Hovedøya kunstsal har gjennom 6 somre vist varierte utstillinger med hovedfokus på materialbasert og tredimensjonal kunst. Nå trengte salen en maleriutstilling! 


Det er med glede vi presenterer seks sterke kunstnerskap med hovedvekt på figurativt maleri.
Kunstnerne bruker ulike innfallsvinkler til denne sjanger. Maleriene omfatter uttrykk og strategier som favner et vidt spekter, fra små intime formater til større romlige malerier, fra det koloristiske til det mer monokrome uttrykk. I arbeidene er fordypning og efterklang, langsomhet og refleksjon 
tydelig. Utstillingen vil vise hva kunstnere, med et helt livs utforskning, står igjen med når det meste er valgt bort og kun essensen er igjen.

De inviterte kunstnerne er Astrid Nondal, Bente Louise Aas, Christian Berg Gravningen, Halvard Haugerud, Hanne Nilsen, og Hilde Svalheim.

Astrid Nondal 

Jeg jobber med naturrelaterte motiver i grenselandet mellom naturromantikk og surrealisme, men uten at det er snakk om stedsspesifikke, geografisk gjenkjennelige landskap. For meg har det vært befriende å jobbe med landskapet som det sentrale og viktige; at mennesket, midtpunktet og det store subjektet i vår kultur, blir skjøvet ut, og hvis det overhodet er med, er det som små detaljer, på samme måte som trær.  www.astridnondal.no

Bente Louise Aas 

Jeg arbeider med små landskapsmalerier i olje på plate, der jeg prøver å arbeide fram en stemning, en tilstedeværelse eller et nærvær. Dette kan oppstå raskt og spontant eller etter lang tids arbeid, og det ferdige resultatet kan ikke planlegges på forhånd.
I landskapene vises ofte objekter, bygninger eller spor av sivilisasjon som i møtet med naturen i blant kan gi en følelse av uro eller fremmedgjorthet. Litt som å ha kommet fram til et sted hvor en ikke er helt kjent, som å ikke vite hvor en er og ikke vite om en bør gå videre. www.bentelouiseaas.com

Christian Berg Gravningen 

Jeg lager malerier i store og mindre formater som viser portretter, landskap og stillleben.
Det dreier seg mye om hverdagslivets poesi. Å skape en spesiell atmosfære som publikum vil kunne lese på en individuell måte, utifra deres egne liv og erfaringer.
Min kunstneriske praksis handler også mye om maleriske problemstillinger, som form, farge og komposisjon. Bildene er ekspressive, malt hurtig og grovt med tykk maling, hvor bildenes fysiske tilstedeværelse og taktile kvaliteter er en stor del av helheten.  www.christianberggravningen.com 

Halvard Haugerud 

Jeg maler landskaper, bygater og stilleben i mindre formater. Jeg velger motiver jeg kjenner godt, og helst har kjent helt fra barndommen. En melankoli over tiden som går.  
https://www.gallerihaaken.com/kunstnere/halvard-haugerud

Hanne Nielsen 

Motivene er basert på foto samlet gjennom mange år, noen er mine egne, men stort sett er de hentet fra ulike magasiner, aviser ol. Det har blitt et arkiv. Oftest bruker jeg fragmenter, leter etter en bit som ikke sier for mye, men allikevel kan vise til noe gjenkjennelig. 

Jeg jobber på mange malerier samtidig, så ikke ett maleri får dominere og legge føringer for de andre, men etter en stund kan noen av maleriene komme frem til en form for enighet. De viser vei for hverandre og drar meg med seg, de begynner å mumle om noe. Det har dreid seg mye om innendørs og utendørs i det siste, og det som er imellom inne og ute; gardiner, forheng, det som hindrer innsyn og utsyn.  https://kunstnerforbundet.no/utstillinger/1366/ikke-kall-det-en-reise

Hilde Svalheim 

Det er mennesker, og det et menneskeliv kan sammenfattes av, som er gjennomgangstema i mine bilder. Alle øyeblikkene, mellom det umiddelbare og det varige. Figurene er anonyme og fremmede for meg i utgangspunktet. Gjennom arbeidet lever jeg meg inn i dem som en romanforfatter gjør med sine litterære figurer. Jeg håper å gjøre dem nærværende og allmenngyldige.
Inspirasjon finner jeg i film, aviser og bøker, hukommelsen og fantasien.
Bildene er ikke blitt til ut i fra en hensikt som jeg kjenner til, og det finnes ingen virkelighet bak hvert enkelt bilde som jeg sitter på noen informasjon om.  www.hildesvalheim.com