5. august – 3. september 2023:
SENDER VÅRE HYLSTRE TILBAKE TIL ELEMENTENE

Deltagende kunstnere:
Brit Fuglevaag og Liilian Saksi, Anne Karin Jortveit,
Sebastian Rusten, Anne Stabell og Ingrid Aarvik Berge.

VELKOMMEN TIL ÅPNING LØRDAG 5.AUGUST KL.13!

Tekstil er et samspill med naturen- det kan være landbruk, naturbruk og dyrehold. Tekstil er omsorg, tid, erfaring og ferdigheter. Utstillingen setter fokus på hvordan kunsthåndverkets lange tradisjoner og dype kunnskap kan ha muligheten til å bevares, og samtidig drives videre med en god kjennskap til både det tekniske, filosofiske og erfaringsbaserte kunnskapsnivået tekstilfaget innehar. 

Seks kunstnere fra ulike generasjoner samtaler rundt omsorg gjennom tekstil: Omsorg for naturen og menneskene rundt oss, ressursene vi henter ut av naturen, samt de sammenkoblede økosystemene vi er en del av.

Tittelen ”..sender våre hylstre tilbake til elementene” er hentet fra et dikt i Margaret Atwoods bok ”Flommens år”. Boka fletter sammen kritikk av vårt vestlige forbrukersamfunn og klimakrisens konsekvenser i en dystopisk fortelling.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagfond, Norsk Kulturråd, og Fritt Ord.

Kurator: Ingrid Aarvik Berge 

Rådgiver (design/tekst): Thea Urdal

Takk til Inger Johanne Rasmussen og Hovedøya Kunstsal.

Utstillingen er åpen torsdag-søndag 12-17.

Om kunstnerne:

Brit Fuglevaag (f. 1939) har vært en av de store fornyerne av norsk tekstilkunst. Både i konstruksjon og form, men også i radikale materialvalg. Trangen til eksperimentering, en enorm intensitet
og arbeidsglede, har gjennomsyret det over seksti år lange kunstnerskapet og resultert i billedvever med et bredt spenn i form og uttrykk. Materialer, teknikk og formspråk bærer også preg av et politisk standpunkt som knytter gjenbruk til miljøkampen, et perspektiv Fuglevaag har formidlet som en underliggende rød tråd gjennom hele sin kunstpraksis.

Anne Stabell (f. 1958) Stabells seneste arbeider består av vevde tekstilarbeider, hvor innslagstrådene snor seg gjennom farget renning og danner transparente, håndvevde kunstverk med natur som referanse. Skogsmotivet har bakgrunn i det tyske begrepet Waldeinsamkeit, som beskriver en helt spesifikk følelse, – følelsen man kan få når man er alene i skogen og opplever seg i ett med den.
I de vevde tekstilene er dessuten skogen helt konkret til stede, gjennom at garnet er farget med planter samlet underveis på turer i kjente og ukjente landskap.

Anne Karin Jortveit (f. 1964) vektlegger empatiske og ydmyke handlinger og materielle grep som løfter noen fliker av det komplekse og eksistensielle forholdet og samspillet mellom mennesker og natur. Verkene i utstillingen er bygget opp av garn- og tekstilrester, først brutt ned til en røff håndlaget sjoddi og deretter spunnet til tråd, kardet til flak, vevd, skulpturert og brukt i en minimal tekst. Det tekstile restproduktet sjoddi kan bidra til å reflektere over skjøre forbindelser – i en miljømessig og sosial forstand.

Liilian Saksi (f. 1989) spinner garn med ull fra familiens sauer. Samspillet mellom farger og deres interaksjon med materialet er et gjennomgående tema. Uttrykket i Sakis arbeider i sprang-teknikk minner om veving, men i stedet for å være bygget opp av renning og innslag er overflaten bygget opp av en eller flere kontinuerlige tråder. Garnet strekkes parallelt og flettes deretter for hånd, rad for rad, noe som gjør at arbeidet vokser fra midten og utover. Nærheten til materialet, har ført til at hun siden 2020 bor og arbeider på et småbruk som drives ut fra sauenes liv og behov.

Sebastian Rusten (f.1986) bruker en kombinasjon av håndverk med rike tradisjoner og intuitiv utforskning i naturen. I arbeidene Trau 1-3 bruker han naturmaterialer og tradisjonelle sankepraksiser. Kjernen i denne praksisen er å finne en måte å bli til sammen med naturen; å danne en symbiotisk sameksistens. Skulpturene kom fra fascinasjonen for formen til gamle trau og modernistisk keramikk og hvordan barkens egenskaper kunne brukes i møte med disse. I hver skulptur er bark fra to forskjellige grantrær sydd sammen med bjørkerøtter (tæger).

Ingrid Aarvik Berge (f.1987) er interessert i vår forbindelse og slektskap til naturen. Å drifte et eget småbruk gir Berge kunnskap og interesse om økologi, biologisk mangfold, håndverk og tradisjoner. Tekstilarbeidene utføres i intarsia, gjort med ullstoff som hun farger og syr sammen for hånd. Fargene og materialets kvaliteter brukes til å undersøke hva slags rom som kan oppstå – som en lysning eller en passasje inn i rom. I prosessen bruker hun maleri som verktøy for observasjon og kontemplering i naturen, hvor maleriet og det tekstile informerer hverandre i en dynamisk og konstant dialog.


Foto: Espen Tollefsen